• +90 (312) 417 49 07
  • Bayındır 2 Sok. No: 49/12 Kızılay/Ankara

2023 Yılı Eğitim Destek Komisyonu Çalışma Raporu

2023 yılı Eğitim Destek Komisyonu çalışmaları,  100 bursiyer ve 16 orta öğretim öğrencisi ile 2 ayrı çalışma programı ve içeriğiyle başladı. Dönem başında bir bursiyerimiz başka bir vakfın burs desteğini alabilmek için, ara dönemde bir bursiyerimiz mezun olduğu için ve daha sonra da 4 bursiyerimiz kendi isteği ile bursiyerlikten ayrıldı.  

1)     EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ:

2022-2023 dönemine 16 ortaöğretim ve lise öğrencisiyle başladık. Ancak internet erişimi olmayan bir öğrencimizi ile bir ilkokul öğrencisini çalışmalara dâhil edemedik.  Dönem içinde aramıza 3 arkadaşımız daha katıldı. Grubun tamamı; 5 kişi 12. Sınıf, 2 kişi 11. Sınıf, 5 kişi 10. Sınıf, 2 kişi 9. Sınıf, 1 kişi 8. Sınıf, 1 kişi 5.Sınıf öğrencisinden oluşmaktaydı.

Çok farklı şehirlerde olmaları nedeniyle çevrimiçi yürüttüğümüz çalışmaları oyunlarla ve ilgilerini çekecek akışlarla yürütmeye çalıştık. Ancak katılım ve ilginin zayıf olması nedeniyle iletişim çok sınırlı kaldı.  12. Sınıf öğrencilerinin sınav yoğunluğu nedeniyle çalışmalara katılımının azalması ve daha sonra yaşanan deprem gibi etkenler çalışmaları aksattı. Çevrimiçi sürdürülen çalışmalarda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” kitabının konusu, yazarı, dönemi ve içeriği üzerine konuşuldu. Başka bir çalışmada da “Yeşil Yol” filminin izlenilmesi ve incelenmesi gerçekleştirildi.  

2) BURSİYER ÇALIŞMALARI

Bursiyerlerin hem birbirlerini hem de vakfı tanımaları ve yıl boyunca birlikte irdeleyeceğimiz ana temaya giriş yapmak amacıyla her yıl dönem başında planlanan ilk çalışmamızı 28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde 94 bursiyer ve 4 görevlinin katılımıyla Ankara/Kâhya Otel’de gerçekleştirdik.

Geçen yıl ilk kez uyguladığımız ve bursiyerler tarafından yürütülen ve çok sevilen “ Tarihte Bu Ay” çalışmasının etkisiyle bursiyerlerin ortak talebiyle bu yıl uygulanacak temanın “100. YILINDA TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ” olması fikrinde karar kılındı. Böylelikle genç arkadaşlarımızın kendi kuşaklarının geçmişle bağlarını kendi gözlemleriyle kurabilmesi hedeflendi.

Bu doğrultuda danışmanlığını Nuray Türkmen’in yürüteceği çalışmanın alt başlıkları aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

  1. Siyasal ve İktisadi Dönüşüm
  2. Anayasalar ve Hukuk Alanının Dönüşümü
  3. Eğitimde Dönüşüm ve Gençlik Miti
  4. Kültür ve Sanat Alanında Dönüşüm
  5. Ekolojik Dönüşüm
  6. 100. yılında Türkiye’de Cinsiyet Politikaları

Dönemin ilk yerel etkinliği, Siyasal ve İktisadi Dönüşüm başlıklarında Ankara’da 17 Aralık 2022, İstanbul ve İzmir’de ise 24 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara’da, Siyasal Dönüşüm-Tanıl Bora, İktisadi Dönüşüm-Mustafa Kemal Coşkun, İstanbul’da, Siyasal Dönüşüm-Ahmet Bekmen, İktisadi Dönüşüm-Hakan Koçak,

İzmir’de, Siyasal Dönüşüm- Levent Köker, İktisadi Dönüşüm- Erkin Başer kolaylaştırılıcılığında yürütüldü.

Siyasal Dönüşüm başlığında; 1900’lü yıllardan günümüze kadar yaşanan siyasal ve toplumsal değişimler dönemsel değerlendirmelerle irdelendi. Toplumsal yapıdaki değişimler, siyasi konjonktürün etkileri ve sosyolojik yapıda yarattığı değişimler üzerinde duruldu.

İktisadi Dönüşüm başlığında ise, Osmanlı’dan günümüze iktisadi dönüşüm üzerinde duruldu. 1800 sonrası kapitalistleşmenin başlaması, sanayileşme, işçi eylemleri ve dünyanın farklı bölgelerinde farklı amaçlarla gerçekleştirilen benzer eylemler üzerinde duruldu.

Dönemin 2. Yerel Etkinliği; 100.yılında Türkiye’de cinsiyet politikaları başlığında, İstanbul’da 28 Ocak 2023 tarihinde Hülya Karaosmanoğlu, Ankara’da 4 Şubat 2023 tarihinde Yasemin Özgün, İzmir’de ise 28 Ocak 2023 tarihinde Eser Köker kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi.

Çalışmada; Türkiye’nin cinsiyet politikaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın hareketleri hak ve özgürlükler alanındaki eşitsizliğe karşı verilen mücadeleler, dünyada ve Türkiye’deki kadın hareketinin gelişimi üzerinde duruldu. Çalışmanın bitiminde, bursiyerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda neler düşündüklerini ve neleri sorun olarak gördüklerini ifade etmelerine yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Bahar Etkinliği; 25-26 Şubat 2023 tarihinde Ankara Kâhya Otel’de yapmayı planladığımız Bahar etkinliğini, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle EDK ve Yönetim Kurulunun kararıyla iptal ettik.

Deprem felaketi sonrasında; deprem bölgesinde ikamet eden, okuyan, yakınları yaşayan 26 bursiyerimizle iletişime geçilerek durumları hakkında bilgi alındı, desteğe ihtiyacı olanlara ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmeye başlandı.

Deprem felaketi öncesi Kültür Sanat Çalışma grubunun önerisiyle 15 günde bir yapılması planlanan ve Şubat ayı başında başlatılması düşünülen film etkinlikleri yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Deprem sonrası hem depremi bire bir yaşayan hem de dâhil oldukları dernekler aracılığıyla deprem bölgesine gönüllü desteğe giden bursiyerlerin bir araya gelme talebi üzerine, İstanbul’da 18 Şubat 2023 Cumartesi, Ankara’da 25 Şubat 2023 Cumartesi günü bir grup mezun bursiyerin de katılımıyla toplanıldı. Ankara grubunda bursiyerlerin film etkinliği ile bir arada olma talebi üzerine 2 Mart Perşembe günü akşamı Kültür Sanat Çalışma Grubunun önerisiyle “Kaç Para Kaç” filmi izlendi.

İkinci dönem çalışmalarımız, ana temaya sadık kalmakla birlikte Türkiye’de yaşanan olağanüstü gelişmeler odağında sürdürüldü. Bu nedenle;

  1. Dönem yerel etkinliklerimizin ilki, Ankara, İstanbul ve İzmir’de Nisan ayında Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede ve bu çapta yaşanmış ilk büyük yıkım ve göçe neden olan depremin konuşulma ihtiyacı öne çıktığı için Eğitim Destek Komisyon’undan psikolog Serhat Macit moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Depremden doğrudan ya da dolaylı etkilenen bursiyerlerimizle kendi içimizde yaşanan süreci değerlendirmek amacıyla; yaşanan travmatik sürecin etkileri, yıkım sonrası uyumlanıcı olanaklar, baş etme yöntemleri, dayanışmanın hem kişisel hem toplumsal güç kaynakları nelerdir konuşuldu. Ayrıca yaşanan ağır süreçteki dayanışma örnekleriyle güçlenme çalışmaları ve birebir yaşadıkları deneyimler paylaşıldı. Grup etkinlikleriyle çalışmanın pekiştirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmada bursiyerlerin duyguları ifade eden sıfatlar kullanarak kendilerini ifade etmeleri ve bu sözcükleri, ifadelerin içerdiği duyarlılık yoğunluğuna göre gruplayabilmeleri sağlandı. Ayrıca bursiyerlerin hangi durumların kendilerinde sert duygusal tepkilere yol açtığını belirlemeleri amacıyla bir grup etkinliği gerçekleştirilerek çalışma sonlandırıldı.
  2. yerel etkinliklerimizde, seçime giden süreçte içinde bulunduğumuz siyasi konjonktür ve nasıl bir 100 yıla giriyoruz konu başlığında 28 Nisan’da İzmir’de Aydın Arı, 6 Mayıs’ta Ankara’da Cömert Uygar Erdem, yine 6 Mayıs’ta İstanbul’da Hakkı Özdal kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi. Gençlerin gözünden yaşanan süreç, gelecek kaygıları, toplumsal yaşama etkileri üzerinde duruldu. Her üç ilde de çalışmanın sonunda; demokratik bir toplumda, hükümet, sivil toplum kuruluşları, medya ve yurttaşların yerine getirmeleri gereken işlevler, demokrasi ortamında yurttaşların hak ve sorumlulukları, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve medyanın işlevi ve bu 4 aktörün birbirinden beklentileri üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamak amacıyla “Bağlantı Kurmak” atölye çalışması gerçekleştirildi.

 

2023 MEZUNİYET FORUMU VE YAZ KAMPI

17 HAZİRAN 2023/KADIKÖY BELEDİYESİ TASARIM ATÖLYESİ (TAK) İSTANBUL

Mezuniyet ve forum etkinliğini 46 bursiyerin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirdik. Etkinliğe bu yıl mezun olan 16 bursiyerden 8’i katıldı.

Mezuniyet ve forum etkinliği saat 11.00’da belediye görevlilerinin Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesinin çalışmalarını aktardığı sunumla başladı. Sonrasında Yönetim Kurulu ve Eğitim Destek Komisyonunun yılsonu ve ana temaya ait değerlendirmeleri ile etkinlik devam etti. Yönetim kurulunun açılış konuşmasının ardından “Dostluk Köyü” videosu izlenerek köy hakkında bilgilendirme yapıldı, bursiyerlerin Dostluk Köyü ile ilgili soruları yanıtlandı.

Öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında yapılan “100.Yılında Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümü” ana temalı forum etkinliğinin açılış ve kapanış konuşmaları bursiyerimiz Cihan Cihangir tarafından gerçekleştirildi. Forumun çerçeve sunumu ve moderatörlüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan tarafından yapıldı. Forumda bursiyerlerce hazırlanan “Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümü”, “Türkiye’de Son 100 Yılda Meydana Gelen Ekonomik Sorunların Tarihsel İncelemesi”, “Kadın Hakları, Toplumsal Hafıza, Son 20 Yılda Oluşan Krizler, 100 Yıllık Türkiye’nin Cinsiyeti”, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”, “Seçim Öncesi-Sonrası ve Demokrasi, “Seçimler ve Gençlik, Siyasette Kutuplaşma” başlıklarında 11 bildiriyle “100. Yılında Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümü” ana teması irdelendi. Moderatörümüz Prof. Dr. Şükrü Aslan hem girişte yaptığı çerçeve sunum hem de sunulan metinlerin ana temayla ilişkilendirilmesindeki katkılarıyla forumun verimli geçmesine destek verdi. Forumdan sonra, aynı günün akşamı yapılacak olan mezuniyet etkinliği ve dayanışma yemeğine hazırlık için topluca Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Khalkedon Sosyal Tesislerine geçildi.

Mezuniyet yemeği, bursiyerlerimiz Berfin Kırbuğa ve Oğuz Alkan sunuculuğunda vakıf başkanı Cahit Akçam’ın açılış konuşması ile başladı, ardından vakıf üyesi mezun bursiyerler adına Elif Üçerli ’nin konuşması ile devam etti. Mezun olacak bursiyerler adına konuşmayı ise İdil Doğan gerçekleştirdi. Bu sene mezun olan bursiyerlerin plaket töreninden sonra vakıf üyesi sanatçı dostumuz Aydoğan Topal’ın müzik dinletisi ile mezuniyet etkinliği devam etti.

Değerlendirme:

Tarih olarak,  bu yıl okulların akademik takviminde yapılan değişikliklerle üniversitelerin final ve bütünleme dönemlerine denk gelmesi nedeniyle mezuniyet etkinliğini 46 bursiyer ile gerçekleştirdik. Forum etkinliğinde, bursiyerlerin hazırladığı ve sözel olarak sunduğu 11 bildiri yer aldı. Yoğun akademik takvimine rağmen gönüllü olarak Forumun moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın katkıları ile sene boyunca çalıştığımız “100 Yıllık Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümü” ana temasında irdelediğimiz konular tamamlandı.

YAZ KAMPI 4-10 EYLÜL 2023 “DOSTLUK KÖYÜ” HEKİMDAĞ/ESKİŞEHİR

Yaz kampı, 23 bursiyer, 1 mezun bursiyer, Eğitim Destek Komisyonu üyesi 2 vakıf görevlisi, 2 vakıf üyesi görevli toplam 28 kişi ile Eskişehir Dostluk Köyü’nde gerçekleştirildi. Toplam 7 gün süren yaz kampı süresince Dostluk Köyünün tamamlanan 1. Etap kısmında konaklama sağlandı. Eğitim Destek komisyonu üyesi 2 görevli, kamp süresince görevli 2 vakıf üyesi ve bir mezun bursiyerin ön hazırlıkları yapmak amacıyla 2 Eylül’de Dostluk Köyüne gitmeleri kararlaştırıldı. 2 bursiyerimizin de, uygun olduklarını belirterek destek olmak amacıyla öncesinden kampa gelmeyi talep etmeleri üzerine önerileri kabul edildi.

Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve 1.5 yılda hayata geçirdiğimiz Dostluk Köyündeki kampımız büyük bir heyecan ile başladı. Çok yorulduk, birlikte çok çalıştık, köyümüzün kamp kurallarını, kamp programını hep birlikte oluşturduk. Kalacağımız yerlerin ve yaşam alanlarımızın temizliğini hep birlikte paylaşarak, dayanışarak gerçekleştirdik. Yemeklerimizi, kahvaltılarımızı hep birlikte hazırladık, hep birlikte yedik. Çevremizde bulduğumuz her türlü materyali değerlendirip, kullanılmayan paletlerden sedirler yapıp minderler doldurarak çalışma ve dinlenme alanlarımızı oluşturduk. Elektrik bobinlerinin sarıldığı büyük ahşap makaraları boyayarak sehpalar ürettik. Taş döşedik, fidanları çapaladık, toprak düzelttik, traktör kullanmayı öğrendik. Artan yemeklerimizi, düzenli olarak toplayarak köyümüzün 2 yetişkin 8 yavru köpek dostlarıyla bölüştük.

10 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Dostluk Köyünün açılış şenliği hazırlıkları için kampın 2. günü Ankara’dan gelen Yönetim Kurulu üyeleri ve vakıf üyeleri ile birlikte şenlik alanını düzenledik, şenlikte dağıtılacak lavanta buketlerini hazırladık, sabunları paketledik.

Kamp boyunca bir yandan köyümüzün düzenlemesi için emek harcarken bir yandan da atölye çalışmalarımızı yürüttük. Yıl boyunca ana temamızı desteklemek üzere hazırlanan okuma listesindeki kitaplar üzerine konuştuğumuz Kitap Atölyesini, kitap komisyonu üyesi bursiyerimiz Türkü Doğan’ın bilgilendirmeleriyle gerçekleştirdik. Film komisyonundan bursiyerimiz Pelin Bilge Solgun’ un önerisiyle ana temamızla ilişkili “Güz Sancısı” ve “Zer” filmlerini izleyerek üzerine konuştuk.

Grup iletişimini ve etkileşimini desteklemek, kolektif çalışmayla birlikte üretirken insani değerler ve kavramlar üzerine düşünmelerini sağlamak amacıyla atölye çalışmaları yaptık. Kendimize, içinde bulunduğumuz gruplara, topluma ve insanlığa-doğaya karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımızı 4 ayrı başlıkta küçük gruplar halinde tartışıp çıktılarının bütün grupta paylaşıldığı bir grup çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmanın ardından 2 grup halinde sorumluluk ve zorunluluk kavramlarını tartıştığımız bir münazara ile çalışmayı sonlandırdık.   “ Mükemmel Bir Dünya’da Yaşamak” atölye çalışmasıyla ise 3 grup halinde, barışın anlamı, iç barış, başkalarıyla ve çevreyle barış içinde yaşamak, barışçıl davranışların geliştirilmesi başlıklarını irdelemeye yönelik bir grup çalışması gerçekleştirdik.

Tabi kamp boyunca sadece çalışıp, üretmedik. Kamp ateşi yakıp türküler de söyledik, serbest zamanlarda oyunlar oynayıp eğlendik. Dostluk Köyünde gerçekleştirdiğimiz ilk kamp, heyecanıyla, coşkusuyla, emeğimizle ve atölyeleriyle bütün yorgunluğumuza karşın biliyoruz ki uzun zaman akıllarımızda kalacak. 

10 Eylül’de, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vakıf üye ve dostlarıyla birlikte coşkuyla gerçekleştirdiğimiz açılış şenliği ile kampımızı sonlandırdık ve en yakın zamanda tekrar gelebilmek umudu ile köyümüze veda ettik.