Sosyal Destek Programı

Programlarımız

Visit our office

Address

75 Tower Court
Kernersville, NC 27284

PO Box 6658
Rockhild SDT 2505

Kısıtlı olanaklara rağmen, kuruluşumuzdan bu yana amaçlarımız doğrultusunda önemli adımlar attık. Bir yandan onlarca aile ve bireye “Yaşamsal Destek” sağlarken diğer yandan “Eğitim Destek Programı” çerçevesinde, yüzlerce öğrenciye ciddi katkılarda bulunduk.

İletişim, etkileşim ve kaynaşma etkinliği

Her dönem başında tüm bursiyerlerle kendilerini, birbirlerini ve vakfı tanıma amaçlı, en az iki günlük bir etkinliktir.

İletişim ve paylaşım toplantıları

Her ay, o yıl için belirlenen ana tema çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaptığımız bir etkinliktir. Çevre illerde okuyan bursiyerler, kendilerine en yakın ildeki etkinliğe katılmaktadırlar.

Bahar etkinliği

Her yılın şubat mart aylarında ana temaya bağlı olarak gerçekleştirilen grup çalışmalarının kurulan atölyelerde değerlendirilip geliştirildiği ve mezuniyet etkinliğine hazırlıkların yapıldığı etkinliktir.

Atölye çalışmaları, forum ve paneller

“İnsan hakları” ana temalı atölye çalışmaları, sempozyum, forum ve paneller yapılmaktadır. Bursiyerler, bütün bir yıl boyunca atölye çalışmalarında hazırladıkları bildirileri kendi düzenledikleri forum ve panellerde sunmaktadırlar.

Mezuniyet etkinliği

Her eğitim-öğretim yılının sonunda, mezun bursiyerlerimizin plaketlerini aldıkları “mezuniyet yemeği” hem bir uğurlama hem de yeni bir yaşamı karşılama heyecanıyla yapılmaktadır.

Yaz etkinliği

Önceki etkinliklerde küçük gruplarda gerçekleştirilen teorik çalışmaların atölye ve grup etkinlikleriyle pekiştirildiği ve yıl içinde ortaklaştırılan yaklaşımların pratiğe aktarılmaya çalışıldığı etkinliktir.

Kültürel etkinlikler

Bireysel, sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerini destek amaçlı; sosyal, tarihi, kültürel, sanatsal etkinlik ve geziler yapılmaktadır (müze ve ören yerleri gezisi; festival ve fuar ziyaretleri; sinema, bale, opera, tiyatro izleme…).

We have a long and proud history givin emphasis to environment social and economic outcomes to deliver the places that respond too the complex global forces shaping our future including the rapid urbanisation, climate and change, inequality and resource stress.

Project Management:

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond complex and global forces shaping

Solutions

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond

The Benefits

We have a long and proud history givin emphasis to environment social and economic outcomes rapid urbanisation, climate and change, inequality and resource stress.

Sustainability

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Project on time

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Modern Tech

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Latest Design

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost