Yaşamsal Destek Programı

Programlarımız

• Yaşamsal Destek Programı

• Eğitim Destek Programı

Visit our office

Address

75 Tower Court
Kernersville, NC 27284

PO Box 6658
Rockhild SDT 2505

Kısıtlı olanaklara rağmen, kuruluşumuzdan bu yana amaçlarımız doğrultusunda önemli adımlar attık. Bir yandan onlarca aile ve bireye “Yaşamsal Destek” sağlarken diğer yandan “Eğitim Destek Programı” çerçevesinde, yüzlerce öğrenciye ciddi katkılarda bulunduk.

Bu program kapsamında, acil ya da uzun süreli tıbbi destekleri (kan ve bakım malzemesi sağlanması, ameliyat ve tedavi giderlerini karşılanması, protez taktırılması vb.), barınma ve gıda sorunlarının çözümüne yönelik katkıları en başta sayabiliriz. Sosyal güvencesi hiç olmayan bireylerin düzenli bir gelir ve sosyal güvenceye (SGK bünyesinde emeklilik hakkının kazanılması ya da bu kurumlar nezdinde dul yetim aylığı bağlanması vb.) kavuşmalarını sağlamak da bu kapsamdadır.

Destekler, gereksinimlere göre süreli ya da süresizdir. Süresiz destekler; sağlık, yaş ya da bir sosyal güvenliğe sahip olmama gibi nedenlerle koşullarını tek başına değiştirmesi mümkün olmayan gereksinim sahiplerini kapsamaktadır. Süreli destekler ise kişinin belirli bir zaman diliminde kendi kendine yeterli hâle gelmesini sağlamak amacıyla yapılır. Bu süreçte, gereksinimlerini karşılamaya çalıştığımız kişinin kendisinin de mümkün olduğu kadar çözümün bir parçası olmasını gözetmekteyiz.

 

Project Management:

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond

Solutions

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond

The Benefits

Süreli ya da süresiz destekler şunlardır: 

Ekonomik

Sosyal

Kira

Sosyal güvenlik

Beslenme

Ayni destek

Tedavi

Tıbbi bakım, malzeme ve cihaz

Bu kapsamda gerçekleşecek destekleri, öncelikle üyelerimizin önermesi ve gereksinim sahibinin ekonomik ve sosyal durumunu gösterir belgelerle birlikte vakfımıza başvurmasıyla ele almaktayız. Başvuru yalnızca gereksinimin boyutunu ve içeriğini değil, aynı zamanda bu gereksinimin giderilmesine yönelik çözüm önerisini de kapsamaktadır.