Vakfımız vefa, dayanışma ve dostluğu esas almıştır.

İnsanları vakfımızın çatısı altında birleştiren değerler bunlardır. Bu nedenle vakfımızın kapısından girildiği andan itibaren, başta siyasal farklılıklar olmak üzere, her türden farklılık kapının dışında kalır.

Vakfımız, amaç ve hedefleri açısından sosyal içerikli bir oluşumdur. Bu nedenle yürüttüğü çalışma ve kurduğu ilişkiler de bu içerikte bir zemine oturmaktadır.

Vakfımızdan destek görenler de vakfımıza destek verenler de bu Vakfın, tek yanlı maddi olanak sağlayan, karşılıksız yardım ve “hayır kurumu” olmadığını; bu çatı altında öncelikle yaşamın acısını da sevincini de paylaşmanın esas olduğunu bilir. Bu anlamda da vakıf çatısı altında buluşanlar, eşit ve özgür bireyler olarak ortak bir dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ağının bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

Vakfımız, yardımlaşma ve paylaşma ilişkisini, olanakların basitçe bir yerden bir yere aktarılması ilişkisi olarak ele almamaktadır. Vakfımız için esas olan, başlangıçta ister istemez maddi ya da manevi bir yetmezliğin giderilmesi üzerinden kurulan bir ilişkiyi, bağımlılık ilişkisi hâline getirmeden paylaşmaya, dayanışmaya dayalı eşit ve paralel bir dostluk ilişkisine dönüştürmektir. Bu çabamızın, “insanı insan yapan değerler”in gelişip güçlenmesine anlamlı bir katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımımız, aynı zamanda “Vakıflı” kimliğimizin de içeriğini belirler.

“Vakıflı” olmak, şu ya da bu siyasi tercihe sahip olmaya değil; dayanışma, yardımlaşma, paylaşma temelinde bir araya gelmeye; yan yana durmaya, bu amaçla maddi manevi özveride bulunmaya dayanmaktadır. Vakıf çatısı altında bir araya gelenlerin önceliği birbirlerine sahip çıkmak, omuz omuza vermek, el ele tutuşmaktır.

Özellikle bu nedenle, ciddi bir emek ve zaman isteyen vakıf çalışmasının başarısı, farklı mesleki formasyonlara sahip insanların da içinde yer aldığı, gönüllülüğe dayalı kurumsallaşmaya bağlıdır. Vakfın amacına uygun ilişkilerin geliştirilmesi, değerlerini yaşama geçiren insanların “Vakıflılık Ortak Kimliği”ne kavuşmaları ancak bu yolla mümkündür.

Vakfımızın yürüttüğü projelerin her türlü kaynağı, kendi öz gücümüzden ve gönüllü katılımcılarımızın desteğinden oluşmaktadır. Tek gelir kaynağımız üyelerimizin ve dostlarımızın bağış ve aidatlarıdır.

Yapacağı işleri somut sorun ve olaylardan hareket ederek belirleyen vakfımız için, karar almak da alınan kararı uygulamak da kolektif bir süreçtir. Bu sürece, ele alınan sorunun-durumun tüm ilgilileri ve alınacak kararı uygulayacak olan insanlar katılmaktadır. Burada önemli olan, sürece katılan insan sayısı değil; alınacak kararın ve uygulamasının arkasında duracak ortak bir iradenin oluşmasıdır. Bu nedenle attığımız adımların, yaptığımız işlerin başarısını, öncelikle kaç kişinin o işe katıldığıyla değil; işin gereğinin yapılıp yapılmadığıyla ölçmekteyiz.

Vakfımız, yine bu somut işler üzerinden kendisini anlatmayı ve tanıtmayı doğru bulmaktadır. Daha fazla insana ulaşmanın ve onların gönüllü desteklerini sağlamanın en sağlıklı yolu budur. Bu tavrımızın, yürüttüğümüz çabanın insanı insan yapan değerleri yaşatma misyonunda saklı olan alçakgönüllülüğe de uygun olduğunu düşünüyoruz.

Daha fazla destek ve katılımı da yaptığı somut işlerle sağlamaya çalışan vakfımız, büyümeyi ve güçlenmeyi de bu nedenle salt niceliksel bir artış olarak görmemektedir. Nitelikli ve kalıcı bir büyümenin insanlarla kurulacak emeğe dayalı, uzun erimli, sağlıklı ilişkiler üzerinden gerçekleşeceğine inanıyoruz.

İç denetim ve açıklığı çok önemsediği için, tüm etkinlikleri ile ilgili olarak destek veren üyelerine, dostlarına ve etkinliklerde yer alan herkese bilgi ve hesap vermek de vakfımızın iş yapma tarzının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yolla, vakfın etkinliklerine katılan üye, gönüllü destekçi, bursiyer, görevli, akademisyen gibi tüm katılımcılarla bir yandan etkinliklerin sonuçları paylaşılırken öte yandan onların beklenti ve değerlendirmeleri de alınmaktadır.

0

Revenue in 2017 (Million)

0

Collaegues & Counting

0

Successfully Project

0

Year of experience

Our Team Expert Members

Mr. Pitbull

Chairman

Mr. Pitbull

Chairman

Jonas Blue

Head Engineer

Jonas Blue

Head Engineer

Bob Marley

Marketing Head

Bob Marley

Marketing Head

Wiz Khalifa

Lead Architect

Wiz Khalifa

Lead Architect

SUSTAINABILITY Committed to keep people healthy & safe

Benefit of the socie where we operate. A success website obusly needs great design to be one

We are best in the field

Benefit of the socie where we operate. A success website obusly needs great design to be one of the top 10 IT

Sustainability

Project on time

Modern Tech

Latest Design

Client's Love Testimonials​