• +90 (312) 417 49 07
  • Bayındır 2 Sok. No: 49/12 Kızılay/Ankara

2021-2022 Bursiyer Çalışmaları

Her yıl grup içi iletişim ve etkileşimi artırmak, grup bilincini oluşturmak, ortak hareket etmeyi ve düşünmeyi, vakfı tanımayı ve anlamayı hedeflediğimiz toplu etkinlikleri yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle 2020- 2021 döneminde gerçekleştiremedik. Yüz yüze iletişime duyulan ihtiyaç nedeniyle salgının biraz normalleşmesi sayesinde hem bir araya gelmek hem de kendi aramızda mezuniyet etkinliğini gerçekleştirmek üzere 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir/ Aliağa Afacan Gençlik Evi’nde toplu bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte,  gelecek yılın ana temasını belirlemek için yaptığımız toplantıda öne çıkan başlıkları “ Birlikte Yaşamak” konu başlığında toplayarak irdeleme kararı aldık.

2021-2022 dönemi Dönemi Eylül ayında bursiyer başvurularının alınması ve 9 Ekim’de bursiyer komitesi ve yönetim kurulunun yaptığı toplantıda başvuruların sonuçlandırmasıyla başladı.

38 yeni bursiyerin katılımıyla birlikte 101 bursiyerle başladığımız dönemin ilk etkinliği 29-30 31 Ekim tarihlerinde Ankara Kahya otelde gerçekleştirildi. 90 bursiyerin katıldığı etkinlikte öncelikle tanışma ve ısınma ağırlıklı çalışmaların yanı sıra ana tema odaklı atölyeler gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla daha önceden bursiyerlerle birlikte belirlenen ana temanın alt başlıkları oluşturuldu. Tema odaklı kitap, film ve kültür sanat komisyonları belirlendi.

 

ANA TEMA:

·         Birlikte Yaşamak

·         Neden ve nasıl birlikte yaşamak

·         Birlikte yaşamanın ilkeleri

·         Farklılıklarımızla ve benzerliklerimizle birlikte yaşamak

·         Birlikte yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi

·         Birlikte yaşamda kültür ve sanatın iyileştirici/ birleştirici/ dönüştürücü gücü

·         Yaşanabilir bir doğa ve çevre

·         İncinebilir gruplarla birlikte yaşamak

·         Farklı kuşakların bir arada yaşaması

Öncelikle yukarıda belirtilen alt başlıkların yaşamsal ve kavramsal düzeyde ele alınması hedeflendi. İlk dönem çalışmalarının ilkini bu konuda bize danışmanlık verecek olan üyemiz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Küçük ile planladık. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz yüz yüze çalışmaları Ankara ve İstanbul’da Bülent Küçük ile İzmir’de ise Nilgün Toker ile yaptık.

Birlikte yaşamak konusuna genel bir giriş yaptığımız ilk çalışmada öncelikle Birlikte yaşamayı kolaylaştıran kavramlar olarak ele aldığımız Özgürlük, Eşitlik ve Adalet kavramlarını irdeledik.  Bu yıl ilk kez başladığımız “Tarihte Bu Ay” çalışmalarımızı da gruplarda belirlenen sorumlularla ilgili aydaki  öncelikle ana temamız ile bağlantılı olan önemli olayları ve bununla ilgili bilgilendirmeleri paylaşarak sürdürdük.

Ancak vakalarda yaşanan artış ve bulaşma hızının artması, hem yolculuk hem de çalışmaların kapalı alanda yapılması riskleri göz önüne alınarak Ocak ayı yerel etkinliğini ve Şubat ara dönem etkinliğini EDK ( Eğitim Destek Komisyonu) önerisi ve yönetim kurulu kararıyla çevrimiçi yapma kararı aldık.

Ocak ayında yaptığımız etkinliği 4 grup halinde gerçekleştirdik ve ana temamız olan “Birlikte Yaşamak” için belirlediğimiz alt başlıkları danışmanımız Bülent Küçük ’ün katılımıyla derinleştirdik.

Çevrimiçi toplantılara da yine “Tarihte Bu Ay” çalışmasıyla başladık. Görev alan arkadaşların paylaşımının yanı sıra grubun da katılımıyla Aralık ve Ocak aylarında yaşanan önemli olaylar üzerinde durduk.  Öncelikle alt başlıkları irdeledik ve bazı başlıklar üzerinde detaylı görüş alış verişinde bulunduk. Toplumsal cinsiyet, rekabet ortamı, farklılıkların ve benzerliklerin yaşama getirdikleri, şiddetin toplumsal bir öğreti olup olmadığı, erkeklik algısı, incinebilir gruplar özelinde normal kavramı, toplumsal öğretinin yanı sıra toplumsal ve ataerkil baskı üzerinde duruldu.

Her grupla yapılan çalışmanın son kısmında mezun bursiyerlerimiz tarafından oluşturulan Kültür Sanat Çalışma grubundan üyelerin katılımıyla yılsonunda yapılacak mezuniyet etkinliğinde sunulacak gösteri üzerine konuşuldu. Kültür Sanat Çalışma grubu, mezuniyet etkinliğinde sunmak üzere gönüllü bursiyerlerle oluşturulacak bir grupla içeriği birlikte oluşturulacak bir gösteri planladıklarını, önce ilgi alanlarıyla birlikte gönüllü katılımcıların belirleneceğini, sonra hep birlikte çalışmanın nasıl yürütüleceğine karar verileceğini ve 2. Dönem çalışma planının hazırlanacağını belirttiler.

Bahar etkinliği olarak 20 Şubat’ta çevrimiçi toplu bir etkinlik gerçekleştirdik. Tarihte bu ay çalışmasıyla başladığımız etkinlikte bu konuda araştırma yapan arkadaşların aktarımıyla çalışmayı tamamladık. Kitap komisyonu;  bu yıl farklı bir çalışma yöntemiyle  5 ana başlık altında belirledikleri kitap listesini gruba sundu. Bu doğrultuda belirledikleri başlıklar;

·         Kimlik Okumaları

·         Doğa Okumaları

·         Yabancılaşma Okumaları

·         Emek Okumaları

·         Kültür Okumaları

Her başlık ile ilgili grubun danışmanları içeriği paylaştı. Neyi amaçladıklarını ve kapsamını aktardılar.  Çalışma sonunda hazırladıkları içerik ve kitap listesini yollayacaklarını ayrıca gönderecekleri ankette, bursiyerlerin yapacakları en az 2 seçimi belirterek okuyacakları kitapları bildirmeleri istendi.

Kültür sanat komisyonu olarak belirlenen grupların danışmanları da;  herkesin ilgi alanlarına göre dahil olduğu grupları, grupların kendi içinde belirlediği hedefleri, neler yapıldığını, planlamalarını ve aksaklıkları dile getirdiler.

Daha sonra film komisyonunun çalışma öncesi en az birini izleyerek gelmelerini önerdikleri film analizlerine geçildi:

1. “Toz Bezi” Yönetmen: Ahu Öztürk

2. “Peki Şimdi” Nereye Yönetmen: Nadin Labaki

3. “Goodbye Children” Yönetmen: Louis Malle

Komisyon öncelikle kendi içlerinde belirledikleri kişilerle filmler hakkında bilgi verdi. Sonra da filmi izleyenlerin de katkılarıyla hem film hem tema ile bağlantısı irdelendi.

Yönetim kurulu ve Eğitim Destek Komisyonu birinci dönem değerlendirmesi sonucunda; öğrencilik vasfının ortadan kalkması ya da katılım ve sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle iki bursiyerimizin burslarının kesilmesine karar verdi. Bunun yanı sıra ara dönemde mezun olan bir bursiyerimizin de bursiyerliği sonlandırıldı.

İkinci dönem Mart ayında Birlikte yaşamda toplumsal cinsiyetin önemini konuşacağımız ilk toplantıyı Ankara, İstanbul ve İzmir’de yüz yüze gerçekleştirdik. Çalışmaların ana odağında Toplumsal roller, cinsiyetçi kültürel kalıplar, ihtiyaçlar, istekler ve beklentiler üzerinden toplumsal cinsiyet farkındalığı üzerinden yürütüldü. Ankara ve İzmir’de CEİS derneği ile ortak çalışma yürüttük. Ankara’da Bengin İnanç ve Nihal Taştan, İzmir’de Sevgi Binbir kolaylaştırıcı olarak destek verdiler. İstanbul’da ise Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi eğitmeni  Ebru Nihan Celkan kolaylaştırıcılığında çalışmayı yürüttük.

Nisan ayı etkinliklerimizi Mekanda Adalet Derneği ile kurduğumuz bağlantılı kolaylaştırıcılarla; toplumsal eşitsizliklerin mekanlar üzerinde görünürlük kazandığına ve yaşadığımız mekanlar üzerinde söz hakkımız olduğuna duyulan inançla mekansal adaletsizlikler, ekoloji ve ekonomi ağırlıklı gerçekleştirdik. Kolaylaştırıcılarımız; İstanbul Sinan Erensü, Ankara Cömert Uygar Erdem, İzmir Aydın Arı.

Mayıs ayında da kendi aramızda özellikle sorumluluk ve dayanışma odaklı toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle bursiyer programı ilke ve yaklaşımları üzerinden vakfa dair sorumlulukların küçük gruplarda gerçekleştirilen atölye çalışmalarında tartışılması, sonra her grubun ortaklaştırdığı bir metne dönüştürülmesi sağlandı.

14 Mayıs Ankara, 21 Mayıs İstanbul ve 28 Mayıs İzmir’de yapılan lokal atölye çalışmalarının sonuçları aşağıdaki şekilde ortak bir metne dönüştürüldü.

BURSİYER GRUBU SORUMLULUKLARI

·         Kişiler arası iletişimde hak temelli yaklaşım benimsenir.

·         Kişilerin sınırları fark edilir ve bu sınırlara saygı duyulur.

·         Vakfın her bir bileşeninin özel hayatına saygı duyulur, özel hayat ile ilgili bilgiler paylaşılmaz,  dedikodu malzemesi yapılmaz.

·         Bursiyerlerin birbirleri ile ilişkilerinde,  kişilerin fikir belirtmekten çekinmeyeceği, iletişim kanallarının açık tutulduğu doğru bir iletişim kurulur.

·         Her türlü farklılıkları yadırgamadan, aşağılamadan, ötekileştirmeden tartışarak ortaklaşmaya çaba gösterilir.

·         Kişiler arası iletişimde eşit, yargılamayan, dışlamayan bir dil kullanılır.

·         Tüm bursiyerlere karşı onların fiziksel özelliklerine saygı duyulmalı, kullanılan kelimelere dikkat edilmeli, hakaretten ve cinsiyetçi söylemden kaçınılmalı, kişisel alanın kişisel kalması sağlanmalıdır.

·         Cinsel şiddet tehdidi barındıran cinsiyetçi söylemlerden ve küfürden kaçınılır.

·         Tüm bursiyerlerin vakıf içindeki rolünün farkında olması ve gönüllüğü esas alması beklenir.

·         Vakfın çalışma ve etkinliklerine öncelik vermek için çaba gösterilir, bursiyerler vakfın etkinlikleri ve vakıftaki dostlukları için vakit ayırır.

·         Çalışmalara aktif katılım esastır.

·         Dayanışma ruhu benimsenir, grup bilincinin yaratılması ve dayanışma ortamının sağlanması için gereken çaba gösterilir.

·         Bursiyer programı dahilindeki görev ve sorumluluklar zamanında yerine getirilir.

·         Bursiyer programında işlenen konular günlük yaşama entegre edilir.

·         Bursiyerler ekolojik sorumluluklarının farkındadır,  bu sorumluluklarını ( plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, su kullanımını azaltmak vb.) yerine getirir.

·         Bursiyerler bu sorumlulukları vakıf dışında da taşımaya devam eder.

2021-2022 dönemi 26 Haziran’da Ankara ODTÜ Vişnelik’te yapılacak tema odaklı Forum ve 18 bursiyerimizin plaket alacağı mezuniyet töreni gerçekleştirilecektir. Mezuniyet töreninde ayrıca kolaylaştırıcılığını mezun bursiyerlerimizin yaptığı gönüllü bursiyerlerimiz tarafından hazırlanan müzikli dramatizasyon sergilenecektir.

ZİHNİM DEĞİŞİNCE DİLİM DEĞİŞİR, DİLİM DEĞİŞİNCE HAYATIM DEĞİŞİR.