• +90 (312) 417 49 07
  • Bayındır 2 Sok. No: 49/12 Kızılay/Ankara

2021 Ankara Tanışma Etkinliği

29-30-31 EKİM 2021 ANKARA TANIŞMA ETKİNLİĞİ

DEĞERLENDİRME RAPORU

Bursiyerlerin hem birbirlerini hem de vakfı tanımaları aynı zamanda yıl boyunca birlikte irdeleyeceğimiz ana temaya giriş yapmak amacı ile her yıl dönem başında planlanan ilk çalışmamızı 29-30-31 Ekim 2021 tarihlerinde 90 bursiyer ve 6 görevlinin katılımıyla Ankara/Kâhya otelde gerçekleştirdik. Pandemi nedeni ile 2020-21 dönemi başında gerçekleştiremediğimiz, özellikle aramıza yeni katılan bursiyerlerin vakfı tanıyıp, tanımlamaları, gruba dâhil olabilmeleri ve grup etkileşimi açısından oldukça önemsediğimiz tanışma etkinliğini pandemi önlemleri ile bu yıl gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yıl aramıza yeni katılan 37 bursiyerin yanı sıra geçen yıl ayrı bir grup olarak çevrimiçi çalışma sürdürdüğümüz 13 bursiyerimiz ile de ilk kez yüz yüze bir araya gelme olanağı bulduk.

Katılım Durumu: 2,5 gün süren konaklamalı etkinliğimize 100 bursiyerimizden 90’ı katılım gösterdi. Katılım sağlayamayan 10 bursiyerden biri bu sene aramıza katılan, üçü 1 yıldır birlikte olduğumuz, 6’sı ise daha önceki senelerden bursiyerimiz olanlardı. Bu yıl aramıza katılan bursiyerlere tanışma etkinliğine katılımı zorunlu tutmamıza karşın Eskişehir’de okuyan bir bursiyerimiz son anda sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamadı. Katılamayan diğer bursiyerler ise proje ödevi, okulda görevli olmaları, tez görüşmesi gibi nedenlerle katılım gösteremedi. İlk kez yüz yüze bir araya gelecek bursiyer sayısı ile devam eden bursiyer sayısının eşit olması tanışma etkinliğinin hedefine ulaşmasında kolaylık sağladı.

Etkinlik Programı:  Program hazırlanırken; ilk gün için öncelikli olarak birbirlerini tanımalarına yönelik tanışma ve ısınma oyunları, daha sonra birlikte üretip, birlikte hareket edecekleri böylece birbirlerini daha yakından tanıyacakları aynı zamanda yapabilirliklerini fark edecekleri atölyeler ile bu dönem boyunca çalışacağımız “Birarada Yaşamak” ana temasına giriş niteliğinde grup çalışmaları ve atölyeler planlandı.

1. Gün 29 Ekim 2021 Cuma:  

Tüm bursiyerler isim, okul, yaş, geldikleri il, yaşadıkları yer gibi özellikleri ile kendilerini tanıttılar.

Tanışmayı pekiştirme amaçlı ortak yönlerini tanımaya yönelik ısınma oyunları oynandı.

Etkinlik boyunca güvenli ortamın sağlanması amacıyla bursiyerlerin katkısıyla grup anlaşması yapıldı ve grup kuralları oluşturuldu.

Bursiyerler, noktalı yerlerin tamamlandığı 3 soru ile tanışma etkinliğinden beklentilerini kağıda döktükleri pano çalışması ile duygu- düşünce paylaşımı yaptılar.    

  1. Bu buluşmadan beklentilerim……………………………………………………………………..
  2. Diğer katılımcıların……………………………………………olmasını/yapmasını istiyorum.
  3. Beklentilerimin gerçekleşmesi için ben………………………….olarak/yaparak katkı sağlayacağım.

İsimlerinin yer aldığı yaka kartlarını hazırladıktan sonra tanışma oyunlarına devam edildi

Ana temaya giriş yapmak üzere; farklı olanlara karşı empati geliştirmek, toplumdaki fırsat eşitsizliğini ve belirli sosyal azınlıklara ya da kültürel gruplara dahil olmanın getirebileceği kişisel sonuçları sorgulamalarını sağlamak amaçlı “İleriye doğru bir adım at” etkinliği yapıldı. İkişer tane hazırlanan rol kartları grup üyelerine dağıtılarak, kendilerini kartlarda dağıtılan kişilerin yerine koymaları, nasıl bir yerde, hangi koşullarda yaşadıklarını düşünmeleri istendi.  Rollerine girmeleri için süre tanındıktan sonra tüm bursiyerler aynı hizada sıraya dizildi ve belli sorular sorulacağı, soruların kendi rollerine uygunluk durumuna göre ileriye doğru bir adım atmaları, uygun değilse yerlerinde kalmaları istendi. Etkinliğin sonunda sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yaşadıkları eşitsizlikler nedeniyle bazı grup üyelerinin yerinde kaldığı, bazı grup üyelerinin ise çok önde oldukları izlendi. Çalışma sonunda; grup üyelerinden rollerini de grupla paylaşarak canlandırdıkları rol hakkında neler hissettiklerini, genel olarak çıkan tabloyu nasıl yorumladıklarını aktarmaları istenerek çalışma değerlendirildi. Hem diğerlerine göre önde olanların hem de geri de kalanların görüşleri alındı. Öte yandan aynı rolde olup farklı ilerleme kaydedenlerin yaşam deneyimleri,  bakış açıları ile olayları farklı değerlendirebileceği sonucuna da varıldı.

Günün son etkinliği olarak, grup olarak çalışarak ortaya ortak bir ürün çıkarmaları aynı zamanda yaratıcılıklarını sergilemeleri amacıyla eğlenceli bir grup çalışması gerçekleştirildi. Büyük grup 7 küçük gruba ayrılarak, her bir gruba kura usulü ülkenin bir bölgesi verildi    (Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu) ve grupların bu bölgeye ait bir türküyü ya da halk oyununu istedikleri şekilde canlandırmaları istendi. Gruplar; çok sesli koro, halk oyunları, seçtikleri türkünün hikâyesini canlandırma, geri planda koro ile türkünün sözlerini aktarma gibi farklı koreografilerle çalışmalarını sundular.

2. Gün  30 Ekim 2021 Cumartesi  :

İkinci gün tanışma ve ısınmayı pekiştiren oyunlar ile güne başlandı.

“Ev sahibi-kiracı” oyunundan sonra üniversite gençliğinin barınma sorunu grup ile tartışıldı. Grup üyeleri kendilerinin ya da arkadaşlarının yaşadığı barınma sorunu ile paylaşımda bulundular.

Vakıf Yönetim Kurulu ve İstanbul, İzmir, Antalya il temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen tanışma toplantısında, bursiyerler Dostluk Yardımlaşma Vakfı’nın kuruluş, amaç ve ilkeleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindiler.

Yönetim Kurulu ve il temsilcileri ile tanışma toplantısından sonra, hem vakfın toplumsal bellek çalışmalarını tanıtmak amacıyla hem de ana tema ile bağlantılı olduğu düşüncesiyle Unutturulanlar belgesel serisinin Kahramanmaraş Katliamı belgeselinin kısa versiyonu hep birlikte izlendi. Sonrasında vakıf yönetimi dönemin koşullarını ve belgeselin hazırlanma sürecini aktardı. Karşılıklı duygu-düşünce paylaşımları yapıldı.

Sonrasında “Birarada Yaşamak” ana temasına giriş yapmak üzere atölye çalışmasına geçildi. Bu çalışmada 9’ar kişilik 10 grup oluşturuldu. Gruplara bir arada yaşamayı zorlaştıran kavramları aralarında tartışmaları ve listelemeleri, içlerinden önemli gördükleri bir kavramı seçerek, bu kavramla ilgili günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumları, sorunları gruplarında tartışmaları ve çözüm yolları üreterek bir sunum hazırlamaları yönergesi verildi.

Grupların kendi içlerinde “Birarada Yaşamayı” engelleyen/zorlaştıran aşağıdaki  kavramları tartıştıkları izlendi.

-Ayrımcılık, ayrımcı dil, cinsiyetçilik, saygısızlık, sınıfsal eşitsizlikler, bencilik, bireysellik, nefret söylemi, transfobi, etnik köken, kültürel köken, doğa tahribatı, hayvan sömürüsü, hayvan hakları, türcülük, kuşak farkı, kişisel alana saygı, sorumluluklar, güven/güvensizlik, empati yokluğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, emek sömürüsü, ekonomik eşitsizlikler, hiyerarşik düzen, korku, toplumsal baskı, şiddetin meşrulaştırılması, homofobi, inanç özgürlüğü, ideolojik ayrımcılık, güç sorunu, fiziksel özelliklerine göre damgalanma, estetik algısı, damgalanma, normal-anormal, yargılama, muhafazakarlık, ırkçılık, dogmatik düşünce, mülteci düşmanlığı, ötekileştirme, fırsat eşitsizliği, iktidar, yabancılaşma, baskı, değersizleştirme, cinsel yönelim, cinselliğin tabu olarak görülmesi.

Bu kavramlar gruplar içinde tartışıldıktan sonra;

1.Grup; Ayrımcı dil, nefret söylemi ve yaşa bağlı ayrımcılığı öne çıkaran,  toplu taşıma aracındaki farklı yaşlardan ve etnik kökenden bir grup insanın arasında geçen diyaloğu canlandırdı. Çözüm olarak empati, saygı ve ayrımcı dil kullanmamanın önemi üzerinde durdu. 

2.Grup; İnsan ve doğa ilişkisi üzerinden konuyu irdeleyip, hayvan sömürüsü, hayvanların endüstriyel kullanımı, rant uğruna doğa tahribatı, kaçak avcılık, bilinçsiz sulama, yanlış tarım politikaları konusunda bir sunum yaptı ve dönüştürülebilir ürünler kullanmayı, minimal bir yaşam sürdürmeyi, bu doğrultuda yasalar için baskı yapmayı çözüm önerisi olarak sundu.

3. Grup: Ev içi birlikte  yaşamdan  hareket ederek, farklı karakterde ve yaş gruplarında bireylerin bir çatı altında birlikte yaşamasını kolaylaştıran ve zorlaştıran saygı, kabul, empati, sorumluluk, kişisel alana saygı gibi kavramları bir ev çizimi üzerinden sorun ve çözüm önerilerini içeren bir şekilde sundu.

4.Grup: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve patriyarkal sistem eleştirisi yaparak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı kadın emeği sömürüsü, hiyerarşik düzen, adaletsizlik, şiddetin meşrulaştırılması konularını hazırladıkları bir görselle sundular. Çözüm olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı verilen mücadelenin güçlenmesini önerdiler.

5.Grup: Toplumun belirlediği güzellik anlayışının sonucunda ortaya çıkan estetik standartlarına uymayan insanları aşağılama olarak tanımlanan ‘Body shaming’ kavramı konusunda bilgi vererek bireylerin fiziksel özellikleri, fiziksel engelleri, dış görünüşleri ile ayrımcılığa uğramasının psikolojik şiddet olduğunu, bu şekilde aşağılanmanın bir arada yaşamayı zorlaştırdığını aktaran bir sunum yaptı. Çözüm  olarak bireyleri olduğu gibi kabul etmeyi ve değiştirmeye çalışmamayı önerdiler.

6.Grup: Ekip olarak bir çok kavramı konuşup muhafazakarlık konusunun üzerinde durmaya karar verdiklerini, bu konuda tüm grubun düşüncesini merak ettiklerini bu nedenle bir uygulama yapacaklarını aktardılar. Bir arada yaşamayı zorlaştıran kavramları grup ile birlikte bulmak amacıyla bir program üzerinden bilgisayar ekranına grup üyelerinin girdiği verileri yansıttıkları bir sunum yaptılar. 

7. Grup:  Siyasal İslam’ın ve dinin politikleşmesinin ötekileştirilen gruplar yarattığı, ayrımcı ve cinsiyetçi söylemlerle ayrımcılığın körüklendiği, homofobik, transfobik düşüncenin bir arada yaşamayı zorlaştırdığı görüşünü aktardıkları sözlü bir sunum yaptı.

8. ve 9. Gruplar: İktidar kavramı hakkındaki görüşlerini sözlü olarak sundular. 8. Grup sunumunda, iktidar kavramının yarattığı adaletsizliklere ve eşitsizliklere; birbirimizin gerçeklerine saygı, kolektif yaşam, sorumluluk, birbirimizi özgürleştiren-değiştiren-dönüştüren güvenli yaşam alanları oluşturmak, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele etmek, ayrıksanmış yaşam alanlarının ortadan kaldırılması gibi çözüm önerileri getirirken, 9. Grup sunumunda iktidar ilişkilerinin ortaya çıkardığı cinsiyet eşitsizliklerine, ayrımcılığa, mezhepçiliğe, güçlülerin zayıflar üzerinde kurduğu baskılara, bireylerin değersizleştirilmesine vurgu yaptı.

10. Grup: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsellik eğitimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan sunumunda cinsel sağlık, erken yaşta okullarda cinsellik eğitimi ve akran eğitiminin önemine dikkat çekerek ikili ilişkilerde “rıza” kavramı ile ilgili kısa bir animasyon film izletti

Ana tema ile ilgili grubun hazır bulunuşluk düzeyini ölçmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bu atölyede tüm grupların ele aldıkları kavramların ana temanın çerçevesi ile örtüştüğü gözlemlendi. 

2. Günün son etkinliği bu yıl başlatılacak olan kültür-sanat çalışmalarının amaç ve hedeflerinin anlatıldığı, sonrasında da bursiyerlerin yapabilirliklerini keşfetmeleri ve daha büyük bir grup içinde organize olmaları, ortak hareket ederek üretmeyi deneyimlemeleri hedeflenen Yaratıcılık atölyesi gerçekleştirildi. Vakıf üyesi mezun bursiyerimiz Tayfun Cingiler tarafından yürütülen bu çalışmada vakıf üyesi mezun bursiyerlerimiz Öncü Karakaya ve  Pelin Türkmenoğlu aktif görev aldılar.

Yaratıcılık atölyesinde, bursiyerler, 3 farklı renkle (mavi, kırmızı, sarı ) belirlenen 3 gruba ayrılarak, her grubun gruptaki tüm üyelerin becerileri doğrultusunda aktif rol alabileceği, her türlü sanatsal aktiviteyi içerebilecek gösteri organizasyonu da dâhil bir gösteri hazırlamaları yönergesi verildi.

Mavi Grup: Mavi rengin çağrışımıyla da, Şirinler ’in tekdüze bir yaşam sürdürürken yaratıcılık iksiri bulmalarıyla yeteneklerini keşfedip dönüşüm ve değişimlerini anlatan, içerisinde öykü anlatıcısı, dans, müzik, spor, canlandırma olan bir öykü kaleme alıp teatral bir gösteri sundular. Sunumlarından önce hazırladıkları bir davetiye örneğini de grupta dolaştırarak gösterilerini duyurdular.

Sarı Grup: Bütün grup üyelerinin görev aldığı çok sesli bir koro oluşturdu ve birlikte karar verdikleri bir parçayı koro şefi eşliğinde yorumladı. Fondaki parçanın eşliğinde de Didem Madak’ın “Ah’lar ağacı” şiirinden bir bölüm okudular.

Kırmızı Grup: Bir pop müziği parçasını bir grup seslendirmek bir grupta dans koreografisi ile eşlik etmek şeklinde bir gösteri sundu.

 3. Gün  31 Ekim 2021 Pazar:

Ankara, İstanbul ve İzmir grupları ayrı ayrı toplanarak 1. İletişim toplantısının tarihlerini, gün sorumluları ile “Tarihte bu ay” sorumlularını belirlediler. İller 1. İletişim toplantısı için aşağıdaki tarihleri belirlediler.

-Ankara 4 Aralık Cumartesi ya da 11 Aralık Cumartesi

-İstanbul 12 Aralık Pazar ya da 18 Aralık Cumartesi

– İzmir 20 Kasım Cumartesi  ya da 11 Aralık Cumartesi

 Son etkinlik olarak bursiyerlerin sözel olarak bireysel değerlendirmelerinin alındığı grup çalışması yapıldı. Eğitim destek komisyonu üyelerinin değerlendirmelerinden sonra  2021-22 dönemine ve bursiyer programına ilişkin hatırlatmalar yapılarak tanışma etkinliği sonlandırıldı.

DEĞERLENDİRME:

Yüksek katılımla gerçekleşen etkinliğin istenen amaç ve hedeflere ulaştığı, sorunsuz tamamlandığı düşünülmektedir. Etkinliğe katılan bursiyerlerin vakıfta bulunuş sürelerine göre yeni katılanlarla, devam eden bursiyerlerin sayısının eşit olması tanışma etkinliğini daha verimli kılmıştır. Program dâhilindeki tanışma ve ısınma etkinlikleri ile grup çalışmaları ve atölyeler saat 22.00’de bitecek şekilde ayarlanmış, bursiyerlerin birbirleriyle serbest zamanlarda iletişim kurmalarına ve vakit geçirmelerine olanak sağlanmıştır. Otel yönetimi, bursiyerlerin serbest kaldıkları gece saatlerinde çalışma yaptığımız salonun kullanımı konusunda kolaylık sağlamış, bu sayede bursiyerler başka alanlarda birlikte olma arayışına girmemiştir.  Pandemi nedeniyle kapalı yerde toplu halde uzun süreli kalmanın getireceği dezavantajlar göz önünde bulundurularak etkinlikler çok uzun süreli tutulmamaya çalışılmış, sık ara verilerek açık havada mola vermeye özen gösterilmiştir.

Gruba yeni katılan üyelerin gruba çabuk uyum sağladığı, bireysel özellikleri nedeniyle çekingen davranan ve kendini ortaya koymakta zorlanan birkaç üye dışında grubun çoğunluğunun grup ile iletişim ve etkileşime girdiği gözlemlenmiştir. İlk gün, ilk geldiğinde oldukça rahat ve  girişken özellikler sergilediği görülen bir grup üyenin, ısınma ve tanışma etkinlikleri başladığında, başlangıçta sergilediği tutumdan farklı bir tutum sergilediği, grupla iletişime girmediği, etkinliklere aktif katılım göstermediği gözlemlenmiş, atölye çalışmaları başladığında kaygı düzeyinin yükseldiğini, sosyal anksiyete yaşadığını, geceyi öğrenci yurdunda geçirirse toparlayacağını ve ertesi gün erkenden geleceğini paylaşarak kaygısını dile getirmiş, kaygı düzeyinin yüksek olduğu görülerek etkinlikten ayrılmasına izin verilmiştir. Ertesi gün söz verdiği gibi erkenden gruba dahil olmuş ve çalışmalara aktif katılım göstermiştir. Benzer şekilde hasta olduğu için ilk gün kısa süreli katılım sağlayabileceğini söyleyen yeni bir bursiyerimiz de ortamı gördükten sonra ayrılmak istemeyerek kendini iyi hissettiğini ve bütün çalışmaya katılmak istediğini iletmiştir. 

Tanışma- ısınma etkinlikleri dahil tüm grup çalışmaları ve atölyeler, Bir Arada Yaşamak ana temasını besleyecek şekilde hazırlanmış, uygulamada da programın bu hedef doğrultusunda  işlediği ve etkili olduğu görülmüştür. Bursiyerlerin çoğunluğu geri bildirimlerinde  “İleriye doğru bir adım at” etkinliğinden çok etkilendiklerini, empati yapabildiklerini ve farklı statü ve rollerdeki bireylere  karşı farkındalıklarının arttığını ifade etmiştir.

Yaratıcılık çalışmasında gruplar özellikle kalabalık tutularak çok yönlü bir bakış geliştirmeleri hedeflenmiş. Ancak grubun kalabalık olması karar alma süreçlerini etkilediği için ortaklaşmada sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir.

Otelin lokasyonunun ve fiziksel özelliklerinin getirdiği avantajların yanı sıra otel personelinin olumlu, yapıcı ve yaşamı kolaylaştırıcı tutumunun da etkinliğin verimli geçmesinde önemli bir etken olduğu görüşündeyiz. Bursiyer grubunun da otel odalarını, ortak alanları ve çalışma mekânlarını dikkatli ve özenli kullandıkları, hatırlatma gereği olmadan sorumluluklarını yerine getirdikleri gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, etkinlik boyunca grup dinamiğini etkileyecek olumsuz bir olayla karşılaşılmamış, tanışma etkinliği hedefi ve amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

 12.11.2021

Eğitim Destek Komisyonu