• +90 (312) 417 49 07
 • Bayındır 2 Sok. No: 49/12 Kızılay/Ankara

2021 Buluşma ve Mezuniyet Etkinliği

10-12 Eylül 2021 Buluşma ve Mezuniyet Etkinliği                                    

Her yıl grup içi iletişim ve etkileşimi artırmak, grup bilincini oluşturmak,  ortak hareket etmeyi ve düşünmeyi, vakfı tanımayı ve anlamayı hedeflediğimiz toplu etkinlikleri yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle 2020 yılı Mart ayından sonra gerçekleştiremedik. Çalışmalarımızı çevrimiçi olarak sürdürmekle birlikte yüz yüze iletişime duyulan ihtiyaç nedeniyle hem bir araya gelmek hem de mezuniyet etkinliğini gerçekleştirmek üzere düzenlediğimiz etkinliğin birincil amacı bir aradalık ve sosyalleşmeyi sağlamaktı. Bu nedenle program oluşturulurken özellikle pandeminin yarattığı psikolojik ve sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflendi.

İzmir Aliağa Afacan Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen çalışmaya 64 bursiyer ve 6 Vakıf görevlisi katıldı. Tanışma ve ısınma etkinlikleri yanı sıra sene içinde çevrimiçi yaptığımız çalışmaları pekiştirmek, grubun bu çalışmalardan kazanım düzeyini anlamak amacıyla grup etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar;

 • Gençliğin gözünden günümüz ya da gelecekteki sorunlar (bunların tespit edilmesi, istenirse çözüm bulunması) üzerine gerçekleştirilen atölye çalışmasında gruplara var olan durum, sorunlar ya da hayallerini tiyatro, müzik, münazara, gazete vb. ifade edebilecekleri yönergesi verildi. 6 grup oluşturuldu.  Gruplar;

1.Grup- Rektör seçimleri, ev kiraları, kripto para konularına değinerek, paralel bir evreni tiyatro olarak sergiledi.

2.Grup- LGBTİ+ konusu üzerinden paralel bir evren oluşturarak tiyatro biçimde sundu.

3.Grup- Günümüzdeki iş bulma sorununu ve iş koşullarını ele aldı ve bu konuda etnik kimlik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç konularına değinen bir tiyatro çalışması sergiledi.

4.Grup- Ekoloji, ekonomi, eğitim, öğrencilerin imkânları, LGBTİ+ konularının yer aldığı paralel evrende Türkiye’ye ait günlük bir gazete oluşturdu.

5.Grup- Günümüzde yapılan sokak röportajlarını canlandırarak işsizlik, ekonomi, öğrencilerin, mezunların sorunlarına değinen bir tiyatro çalışması sergiledi.

6.Grup- Göç sorunu, sansür, her ilde bir üniversite oluşturulması, işsizlik sorunlarını münazara şeklinde paylaştılar.

Gruplar aktarımlarını yaptıktan sonra değindikleri sorunu ve bakış açılarını aktardılar. Büyük grupta bu konudaki sorularını ve önerilerini dile getirdiler. Böylece farklı birçok konunun üzerinde yoğunlaşma imkânı bulundu.

 • Hedef oluşturmak, ortak hareket etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen grup etkinliğinde ise oluşturulan 6 gruba birer konu verildi. Bu konuları çözüme götürecek, tüm grup üyelerinin birer parçasını oluşturduğu, vücudumuzu kullandığımız bir makine oluşturmaları istendi.

1.Grup- Tema: Cinayet. Faili meçhul bir cinayeti çözen makineyi canlandırdılar.

2.Grup- Tema: Şiddet. Şiddet uygulayan ya da uygulayacak kişileri caydırıcı ve onlara müdahale eden bir makine oluşturdu.

3.Grup- Tema: Göç. Sınırları, kapitalizmi, militarizmi, ulus devlet algısını yok eden bir makine oluşturdu.

4.Grup- Tema: İklim krizi. Tahrip edilen bölgeyi dünyadan izole eden bir makine oluşturdu.

5.Grup- Tema: İşsizlik. İşsizlik ve ekonomi üzerine yapılan haberleri değiştiren bir makine canlandırdı.

6.Grup- Tema: Açlık. Kapitalizmi anlatan bir makine oluşturdular.

Her grup kendi makinasını sunduktan sonra tüm makinelerin bir arada çalıştığı bir fotoğraf oluşturuldu.

-2. gün çalışmaya ısınma ve egzersizlerle başlandı. Yapılan atölye çalışmasında; genel grup ikiye ayrıldı. Gruplara yapılacak münazara için savunacakları tez ve anti tezleri verildi. Ön hazırlık için süre tanındı. Gruplar arasında tartışmalar başladı.

1.GRUP TEZ KONUSU: Özgürlüğümüzün sınırları yoktur.

 • Özgürlük bir limit gibidir, sınırsızdır.
 • Özgür değiliz dünya sınırlı fakat ideal olarak sınırsızdır.
 • Doğaya ve diğer canlılara yapılanlar bireyin özgürlüğünü sınırlayan bir durum değildir. Bu durum bireyin çevresine olan sorumluluklarındandır.
 • Hareket, eylem ve söylemler sınırsızdır.
 • Kurallı bir şekilde sınırsızlık mümkündür.
 • Özgürlükle konfor kavramının karıştırılması.
 • Özgürlüğe yüklediğimiz kavramlar farklıdır. Aslan avlar yer, doyar ve fazlasını yemez.
 • Bütün tartışılan konuların yetmezlikle ilgisi vardır. Yeterliliğin olması için hayata somut olarak taşınması gerekmektedir.
 • Sınırlarımızın olması özgür olmadığımız anlamına gelmez.
 • Evrimsel teori ile evrimsel psikolojinin tanımı bir değildir. İnsan psikolojisi toplumsal öğretilerden beslenir.  Toplumsal öğretinin gelişimi sayesinde sınırlarımız kalkar.

2. GRUP ANTİTEZ KONUSU: Özgürlüğümüzün sınırları vardır.

 • Özgürlük ulaşılabilir fakat varılması zordur.
 • En özgür olduğumuz anda bile aslında eşitsizlik üzerinden sınırlarımız vardır.
 • Dünya bize ait değildir. Özgürlüğe sınırsız yaklaşılırsa doğa ve yaşayan diğer canlıların özgürlüğü kısıtlanmaktadır.
 • Özgürlük sınırsızdır fakat evren sınırlıdır. Özgürlüğü sınırlamanın temeli adaletsizliği önlemektir.
 • Toplumun çizdiği sınırlar, içgüdüler bizleri sınırlayan noktalardır.
 • Kampta sınırsızsınız denmesi ve kurallar konması.
 • Özgürlüğe insan odaklı bakıldığında ölme içgüdüsü, kendini yaşatma içgüdüsü insanın kendi kendini kısıtlamaya iter.
 • Hukuk, örf adet, ilkel dürtüler kendi içimizde bizleri sınırlandırır. Toplumsal bilinç insanları sınırlandırmaya iter.
 • Sınırsız özgürlük paradoksa yol açar.
 • Bireysel özgürlük, kapitalizmin ortaya çıkmasıyla oluşmuştur. İnsan toplumun ona sunduğu kadar özgürdür.
 • Toplumda yalnızlaşma dürtüsü insanların özgürlüğünün sınırlandırılmasına neden olur.
 • Birey olarak özgür müyüm? Hayatımdaki seçimleri yaparken özgür müyüm ya da kısıtlanıyor muyum? Kime âşık olduğumuzu seçebiliyor muyuz? Doğuştan gelen içgüdüler, cinsel yönelim bireyi sınırlandırır.
 • Özgürlük geniş alanda sınırlıdır. Sınırsız özgürlük; sınırsız eşitlik ve adalet getiremez.

Gruplar karşı grubun tezlerini çürüterek kendi görüşlerini, dayandırdıkları temel unsurlarla açıklamaya çalıştılar. Grupların bir bütün olarak içinde yer aldığı aktif katılımlı, birey, grup, toplum ve ekoloji odağında devam eden bir çalışma gerçekleştirildi.

Her yıl yaptığımız gibi yılın son etkinliği olması nedeniyle gelecek yılın ana temasını belirlemek için yaptığımız toplantıda;

 • Toplumsal Cinsiyet
 • Bir Arada Yaşamak
 • Ekoloji (İklim Krizi)
 • Özgürlük
 • Göç
 • Kuşaklar Arası Çatışma (Gençlerle yaşlılar bir arada yaşayabilir mi?)
 • Türcülük ve Birlikte Yaşam
 • Engel, Bireyselleşme, Şiddet pandemideki insanları nasıl etkiledi
 • LGBTİ
 • Bilim ve Bilimcilik (Test ve aşı karşıtlığı üzerinden bir bilim tartışma konusu)
 • Psikoloji (Toplumsal Travmalar, Kitle Psikolojisi, Güven)
 • Teknoloji (Literatüre giren yeni kavramlar) başlıkları üzerinde duruldu.

Bazı konu başlıkları çoğunluğun desteklediği ya da alt başlık olarak birbirini tamamlayacağı üzerinde duruldu. Bu doğrultuda Eğitim Destek Komisyonu tarafından hazırlanacak içeriğin tanışma toplantısında deklare edileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu ve İzmir il temsilcilerinin katılımıyla devam eden toplantı tanışma ve sohbet niteliğinde gerçekleşti. Yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle 2 yıldır yapamadığımız ve ilk kez kendi içimizde gerçekleştireceğimiz mezuniyet etkinliğinin programı ve akışının bursiyerler tarafından organize edilmesi kararlaştırıldı.  Mezuniyet programı için plaket sorumluları, sunucular, teknik destek ekibi belirlendi. Mezun olan bursiyerlere özel bir etkinlik hazırlamaları, mezun bursiyerlerin ise bursiyer öğrencilere bir etkinlik hazırlamaları istenerek hazırlık için süre verildi. Bursiyerler tarafından hazırlanan canlı müzik, plaket töreni, mezuniyet pastası kesme ve eğlenceyle gece tamamlandı. Son gün bursiyerlerin çalışmanın bütününe yönelik yazılı ve sözlü değerlendirmeleri alınarak çalışma tamamlandı.

Genelde yaşanan normalleşmenin devam etmesi durumunda gelecek yıl çalışmalarımızı yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığımız belirtildi. Eylül ayında yeni başvuruların tamamlanacağı ve 29 Ekim hafta sonunda tanışma toplantısını planladığımız da söylendi.