• +90 (312) 417 49 07
 • Bayındır 2 Sok. No: 49/12 Kızılay/Ankara

Eskişehir Hekimdağı Dostluk Köyü

Değerli üye ve dostlarımız,

Bildiğiniz üzere, 2015 yılı Aralık ayında Kaz Dağları’nda Dostluk Köyü projemizi hayata geçirmek üzere 37 dönümlük bir tarla satın almıştık. O dönem farklı illerde sizlerle yaptığımız toplantılarda, projemizi anlatmış, sizlerin de görüş ve önerilerini almaya çalışmıştık. Yaklaşık 2,5 yıllık bir süreç sonunda, büyük ölçüde irademiz dışında karşımıza çıkarılan sözde yasal engeller nedeniyle, 2018 yılı yaz aylarında tarlamızı satmak ve projemizi bir süreliğine askıya almak zorunda kaldık.

Araya giren yıllarda vakıf çalışmalarımız, faaliyetlerimiz olanca hızıyla devam etti. Yeni üyeliklerimizle güçlenmeye devam ettik. Pandemi sürecine rağmen dayanışmamızı büyüterek yolumuza devam ettik. Vakfımıza yeni bir boyut katacak olan Dostluk Köyü Hayali’nden asla vazgeçmedik. Bunu gerçekleştirebileceğimiz uygun bir araziyi bulma çabamız hep sürdü. Öncelikle seçeceğimiz yerin bursiyer ve üyelerimizin ağırlıklı olarak yaşadığı üç büyük ile yaklaşık aynı yakınlıkta bir lokasyonda olması gerektiği yaklaşımını benimsedik.  Bu tespitten hareketle Bursa, Bilecik ve Eskişehir üzerinde araştırmalar yapmaya, özellikle Bursa ve Bilecik’teki bazı yerel yöneticilerle görüşmelere başladık. Onlara projemizi birlikte gerçekleştirme önerisinde bulunduk. Teklifimize olumlu yaklaşılmasına karşın özellikle Pandemi koşullarının yarattığı kısıtlara bağlı olarak somut bir adım atmakta çok zorlandık. Zaman zaman amacımıza uygun bazı yerlere yaklaşmakla birlikte her birinin değişik dezavantajları nedeniyle herhangi bir yeri almaya talip olamadık.

Bursa ve Bilecik’ten sonra çalışmalarımızı Ankara, İzmir ve İstanbul’un neredeyse ortası gibi kabul edilebilecek olan ve trenle ulaşım olanağı bulunan Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırdık.

2021 Kasım ayında, yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul Temsilcimizden oluşan bir grup, Eskişehir’e giderek internet üzerinden belirlediğimiz çok sayıda seçeneği, yerinde ve satıcılarla yüz yüze konuşup inceleyerek 6’ya düşürdü. 6 Aralık 2021 tarihinde diğer illerdeki temsilci ve  görevli arkadaşlarla Ankara’daki Vakıf büromuzda bir araya geldik. Önceliğimiz su ve elektrik sorununun olmadığı, toprağın tarıma uygun olduğu ve amaçlarımız doğrultusunda minimal yapılaşmaya izin veren bir yer olmasıydı. Çekilen fotoğraf ve videolar ve arkadaşlarımızın anlatımlarıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yer alan Hekimdağ Köyü’ne 900 metre mesafedeki yaklaşık 32 dönümlük tarlayı almaya ortaklaşa karar verdik. İsmini o bölgede yetişen şifalı otlardan almış olan Hekimdağ Köyü’nün Eskişehir’e uzaklığı 19 km’dir, tren istasyonundan tarlamıza maksimum 30 dakikada ulaşılmaktadır.

16 Aralık 2021 tarihinde, 1.115.000 TL arsa bedeli, 25.000 TL emlakçı komisyonu, 46.100 TL tapu harcı, 2.150 TL değerlendirme rapor bedeli ve stopajla birlikte toplamda 1 Milyon 186 Bin TL karşılığında tarlaya satın aldık. (Tarlanın tapusu, Vakfımızın iktisadi işletmesi olan Dosteli Limited Şirketi üstüne yapıldı.) Daha önce hayvan çiftliği olarak kullanılan arsa içerisinde, hepsi arsa fiyatına dâhil: 50 KW gücüne sahip yasal bir elektrik trafosu, DSİ’den tarımsal sulama ve hayvancılık için izni alınmış 80.nci metresinden su çıkan, 150 metre derinliğinde artezyen kuyusu, yapı izni alınmış 125 m2 bir ev, görevli bir bakıcının kullandığı 30 m2 lik bir konteyner ve biri koyun ağılı diğeri yem deposu olarak kullanılan 6,5 metreye 33 metre ebadında 2 adet çadır yer alıyor.

8 Ocak 2022 tarihinde Ankara’daki büromuzda İstanbul temsilcimiz Mimar Hasan Kıvırcık’ın yaptığı çalışmaları yönetim kuruluna sunduğu bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 32 dönümlük arsanın 20 dönümünün tarımsal faaliyetler için, kalan 10 dönümlük yerin ise kalınacak yerler, idari ofis ve önümüzdeki süreç içerisinde yapmayı hayal ettiğimiz ve ihtiyaçlarımıza göre de şekillenecek olan yapılar için kullanılmasına karar verildi. Mart ayı içerisinde tarımsal faaliyetler için ilk adımın atılması gerektiği yönündeki kararımızdan sonra Polatlı’da yaşayan bir üyemiz aracılığı ile 118 Bin TL’ye bir traktör aldık. Zaman içerisinde ihtiyaç duyacağımız diğer zirai araçları almayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.

Dostluk Köyü projemizin, her yıl farklı tesislerde yürütülen ve maliyeti bütçemizde önemli bir yer tutan bursiyer çalışmalarımızın yapılacağı, bugüne kadar hayata geçirilen düşünsel faaliyetlerin yanı sıra bursiyerlerimizin doğal bir ortam içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimlerde de yer alabilecekleri, zaman içerisinde üyelerimizin de doğal yaşam ortamındaki değişik etkinliklere katılabilecekleri, hepimize ait bir yaşam alanı olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, tarlamızı yerinde görerek kısa ve orta vadede neler yapabileceğimizi tartışıp karara bağlamak amacıyla 5 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında diğer illerden gelen temsilci arkadaşlarla birlikte Hekimdağ’daki tarlamızda buluştuk. Karla kaplı arsamızı ve içindeki yapı, bina ve diğer makine, kuyu vb. görüp kısa bir piknik yaptıktan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde toplandık. Toplantıda Hasan Kıvırcık’ın hazırladığı son yerleşim planını sunmasının ardından yapılan tartışmalardan sonra, 2022 yılı için genel yaklaşım çerçevesini şu şekilde belirledik:

 • Projemizin, yönetim kurulundan 1 kişi, iki mimar arkadaşımız ve oraya yerleşerek başta tarımsal ve hayvancılık faaliyeti olmak üzere, her türden çabamızın yaşama geçirilmesinden öncelikle sorumlu olacak bir üyemizden oluşan bir komisyonca yürütülmesine,
 • Daha önce yönetim kurulunca alınmış olan karara uygun olarak, tarlamızın 10 dönümlük alanının kullanılacak kapalı kalıcı ya da geçici yapıların yapılması için ayrılmasına, diğer 20 dönümü aşan yerin ise ziraat ve hayvancılık için ayrılmasına,
 • Tarlamızda yapılacak her türden imalat ve başka üretim faaliyetinin, öncelikli 2022 yılı gereksinimlerimize ve bütçemiz çerçevesinde planlanmasına,
 • Bu planlama dâhilinde kısa vadeli kalıcı yapılar planlanır ve uygulanırken, ilerde yapmamız muhtemel kapalı-açık mekânların yapımına ters düşmemeye azami önem verilmesine, her türden yapılaşmanın doğayla uyumlu olacak şekilde ele alınmasına, bu bağlamda tüm inşaat aparat ve malzemelerinin bu bakış açısıyla öncelikli olarak tercih edilmesine,
 • 2022 yılı Bursiyer Yaz Etkinliğinin mutlaka tarlamızda gerçekleştirilmesine,
 • Bursiyerlerimizin ve görevli arkadaşlarımızın 15 gün sürece kalabilmelerine uygun yatakhane, mutfak, yemekhane,  duş, tuvalet vb. mekânların 2022 Ağustos ayına kadar hazırlanmasına,
 • Projenin yürütmesini sağlamak üzere tarlamıza yerleşip yaşamını ağırlıkla orada sürdürecek olan Vakıf Temsilcisi arkadaşımızın Mart ayından itibaren orada yaşamaya başlaması için her türden koşulun hazır hale getirilmesine ve yapı üretiminin öncelikle bu gereksinimimizi karşılayacak şekilde düzenlenmesine;
 • Oluşturulacak her türden yapının mevcut yasal çerçeve içinde gerekli izinlerin alınarak yapılmasına,
 • Bu amaçla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere Tepebaşı Belediyesi İmar ve Tarımsal Kalkınma Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak özellikle kapalı mekânların nasıl bir yasal zeminde üretilebileceğinin anlaşılarak, bu doğrultuda gerekli plan ve projelerin hazırlanarak ilgili mercilerden izin alınması için başvurularda bulunulmasına
 • Mart ayından itibaren ağaçlandırma faaliyetlerine başlanmasına, bu kapsamda 70 adet sedir ağacının tarlamızın yola bakan tarafına ekilmesine, tarlamızı çeviren tel örgülerin de uygun bir sarmaşık türüyle örtülerek güzel bir görüntü elde edilmesi için gereken ekimin yapılmasına,
 • 7 Mayıs 2022 tarihinde, tüm üye ve dostlarımızın katılacağı bir ağaçlandırma etkinliği ve piknik düzenlenmesine, bu konuda her tür organizasyonun yönetim kurulu ve illerdeki yönetici arkadaşlarımız eliyle gerçekleştirilmesine,
 • Projemizin yasal gereklerinin yerine getirilmesi ve işlerimizin daha pratik ve kolay sürdürülebilmesi için Eskişehir Vakıf Temsilciliğimizin açılmasına, mezun bursiyer ve Eğitim Destek Komisyonu üyemiz Selim Öztop’un Vakfımızın Eskişehir temsilcisi olmasına,
 • Selim Öztop’a yardımcı olmak üzere yine mezun bursiyer ve Eğitim Destek Komisyonu üyemiz Serhat Macit’in de resmi vekâletli görevlimiz olarak yetkilendirilmesine,
 • Tarla adresimizin gerek Eskişehir Temsilciliğimizin gerekse de Vakfımızın iktisadi kuruluşu olan Dosteli Limited Şirketi’nin adresi olarak kullanılmasına,

Vakfımızın Yönetim Kurulu, İstanbul, İzmir Temsilci ve yöneticileri, Antalya, Bursa gönüllülerinin katılımı ve oybirliği ile karar bağlanmıştır.

Gerek Vakfımızla gerekse de Dostluk Köyü projemizle ilgili tüm gelişmeleri mail yanı sıra Web, İnstagram ve Facebook sayfamız üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.

Tüm üye ve dostlarımızı 7 Mayıs 2022 Cumartesi saat 12.00’da başlayacak olan “Ağaç Dikme Ve Piknik” etkinliğimize bekliyoruz.

Sağlıklı günler, esenlikler, dostça selam ve sevgiler…

Dostluk Yardımlaşma Vakfı

Yönetim Kurulu